Najbolji u Srbiji

ПРИЈАВА

  • Home
  • Пријава
Kako da budete najbolji u 2022?

Страница пријаве

Пријава је основни полазни или почетни документ са којим се започиње процес.

Захтев је документ до 1000 речи и мора да садржи, без обзира на категорију за коју се пријављује, следеће:

– Јасно дефинисану визију и циљеве;

– Креативан приступ, оригиналност, различитост, јединственост;

– Развијен пословни пројекат/задатак/случај, којим се доказује да је иницијатива или пракса људи/запослених, усклађена са приоритетима организације;

– Посвећеност напредовању, вишим циљевима рада, вишем нивоу ангажмана;

– Опипљиви докази о утицају пројекта/стратегије, са квалитативно и квантитативно мерљивим резултатима, ефективни и ефикасни утицај, посебно финансијски утицај. Давање приказа помоћу бројчаних информација, повратних информација, резултатима и закључцима студија случаја итд.

– За све категорије је неопходно укључити и доказе о успеху, који се може приказати путем: трошкова (тачан, приближан, оквиран), опсег (на колики број људи је имао утицај), исплативост.

– План рада у наредном периоду, који мора да садржи кораке који ће се предузети да би се наставило са успешним радом.

– Разлог, зашто заслужује да добије признање и освоји награду;

Пријава се подноси у Мајкрософт Ворду (Мицрософт Wорд), величине фонта 12.

Уз Пријаву, биће дозвољено да се поднесу и пратећи помоћни документи и материјали, који могу садржати сав релевантан материјал са којим се поткрепљују и доказују наводи зашто неко мора да буде признат и награђен.

Обавезно прочитајте Савети за пријаву

Попуните сва поља за пријаву.
sr_RSCYRСрпски