Najbolji u Srbiji

КАТЕГОРИЈЕ

  • Home
  • Критеријуми и категорије

КРИТЕРИЈУМИ И КАТЕГОРИЈЕ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021

ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021

Избор најбољих људи, тима, сектора, департмента, одељења, агенција и организација из области:

– Менаџмент/Управљање људским ресурсима;
– Менаџмент/Управљање талентима;

Обухватиће организације  из државног, друштвеног и приватног сектора, које у свом организационом пословању имају сектор, департмент, одељење или позицију из наведених области.

Komora menadžera ljudskih resursa Srbije je zakonski nosilac autorskog (AA za Srbiju broj 071/2019) i intelektualnog prava (ZZIS Republike Srbije  А-0015/2022) izbora najboljih ljudi, tima, agencija i organizacija iz oblasti – upravljanje ljudskim resursima, upravljanje talentima tj. menadžment ljudskih resursa i menadžment talenta.

ИЗДВОЈЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ

Најбољи менаџер људских ресурса

Ова награда препознаје најбоље директоре/менаџере људских ресурса у Србији. Отворена је за сваког директора људских ресурса који је остварио велики утицај на запослене и организацију.

Најбољи директор

Ова награда је за директора организације који је највише инспирисао, мотивисао, створио боље вредности и ангажовање за запослене.

Најбољи менаџер талента

Награда је отворена за менаџера који је препознао, преузео одговорност управљања и развијао таленте од пријема у организацију до пензионисања.

Најбоља пракса

Награда у овој категорији се додељује организацији са најбољим праксама на радном месту, уведеним и имплементираним системима, понашањима и оријентацијама које негују успешну културу пословања.

Најбољи одговори на КОВИД-19

Таленат представља потенцијал који тражи ангажман да би се манифестовао и претворио у резултат који се огледа у раду од пријема до пензионисања.

Златна награда

Номинација свих номинација која организацију издваја као јасан пример најбоље стратегије управљања људима.

Критеријуми и категорије и доделе награде НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021

Појединци и организације који су дали највећи допринос 2021 године у управљању људима, који су лидери у својој области рада, биће представљени на свечаној церемонији НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021, као и током целе наредне године на свим платформама Коморе менаџера људских ресурса Србије, као и на друштвеним мрежама.

Организационе и тимске награде
sr_RSCYRСрпски