Najbolji u Srbiji

Saveti za prijavu

  • Home
  • Saveti za prijavu

Saveti za prijavu

Opišite jasno problem
Prikažite se na jasan
i ubedljiv način.

Da li je bio problem u procesu rada koji je zahtevao rešenje?
Da li je bila oblast rada koja se razvija, unapređuje?
Da li se to jednostavno može opisati rečima „bilo je OK da se to uradi“?
Budite precizni kako se vaš rad uklapa u organizacionu poslovnu/razvojnu strategiju. Zamislite sebe da ste član komisije koji ispred sebe ima 50 prijava i da treba da izabere najbolju prijavu koja prikazuje najefikasnije i najefektivnije rezultate, šta bi ona sadržala?

Uradite domaći iz marketinga. Objasnite na jasan i koncizan način u čemu je ostvaren dobitak ili korist vašeg rada, projekta, strategije. Sama inovacija ne mora da bude skupa i da zahteva velike investicije kako bi se ostvarili veliki rezultati. Treba napraviti razliku i objasniti. Navedite budžet koji ste imali na raspolaganju. Komisiji je teško da proceni strategiju u potpunosti bez podatka o budžetu koji je bio na raspolaganju. Povećajte sebi šanse sa potpunim objašnjenjem poslovnog uspeha.

Prosledite sve potrebne informacije.
Opišite dobijene rezultate.

Ako se izostavi bilo šta, komisiji će se otežati rad kada bude upoređivala vašu prijavu sa ostalim i kada se bude donosila odluka ko ide dalje to jest u uži krug. Uži izbor prijava se pravi na osnovu opisa, kada se napravi uži krug onda se pristupa daljim koracima a to je popunjavanje upitnika koji se dobija od strane Komore menadžera ljudskih resursa Srbije i poseta Komisije podnosiocu prijave i razgovor o prijavi. Treba imati u vidu da članovi Komisije mogu tražiti i neke dodatne informacije u vezi prijave.

Opišite dobijene rezultate sa indikatorima koji su korišćeni za merenje progresa tj. uspeha. Budite jasni prilikom objašnjenja dobijenih rezultata. Ne zatrpavajte Komisiju sa nepotrebnim brojevima, prikažite samo relevantne podatke.

Dobro se upoznajte sa kriterijumima za dodelu nagrada.
Prikažite uticaj rada na druge u organizaciji.

Objašnjenje prijave mora da pokriva tražene/naveden kriterijume. Ako će vam biti lakše stavite podnaslove sa navedenim kriterijumima. Ovo će učiniti preglednijem prijavu i olakšati rad Komisiji.

Uradite domaći iz marketinga. Objasnite na jasan i koncizan način u čemu je ostvaren dobitak ili korist vašeg rada, projekta, strategije. Sama inovacija ne mora da bude skupa i da zahteva velike investicije kako bi se ostvarili veliki rezultati. Treba napraviti razliku i objasniti. Navedite budžet koji ste imali na raspolaganju. Komisiji je teško da proceni strategiju u potpunosti bez podatka o budžetu koji je bio na raspolaganju. Povećajte sebi šanse sa potpunim objašnjenjem poslovnog uspeha.

Pravopis i gramatika.
Neustručavajte se da napišete i ono što nije inovativno.

Treba imati u vidu da je Komisija sastavljena od vrhunskih stručnjaka, naučnika koji su dali veliki doprinos menadžmentu ljudskih resursa u Srbiji. Usredsređenost na detalje vam omogućuje lakši prolaz u uži krug. Komisija neće da davati nižu vrednost prijavama koje su „lošije“ pravopisno napisane, ali bi trebalo obratiti pažnju, jer ipak predstavljate sebe. Razmislite o fontovima i prezentaciji; ne dozvolite da neprofesionalna, teško pročitana prijava ometa neki sjajan sadržaj.

U kontekstu je sva mudrost. Možda nije inovativna stvar ali način na koji je sprovedena je fantastičan, za nagradu. To dokazuju, pokazuju rezultati. Biti kreativan je velika stvar i umeće.

Javite se ako vam je potrebna pomoć.
Proverite sve relevantne podatke.

Ne ustručavajte se da se obratite za dodatne informacije koje su vam potrebne. Tu smo da vam pomognemo da ostvarimo zajednički uspeh. Vaš uspeh i rezultat je i naš uspeh.

Da li prijavu prosleđujete individualno ili timski?
Za koju kategoriju se prijavljujete?
Da li se prijavljujete u više kategorija kako bi uvećali šanse za dobijanje nagrade?
Da li ste obezbedili sve potrebne informacije i materijal koji bi bio od koristi i uvećao šanse za dobijanje nagrade?
Treba imati u vidu da samo ljudi koji su radili na projektu su relevantni da predstave rezultate i srž uspeha. Ne dvoumite se da se predložite za nagradu ako ste sigurni da ostvareni rezultati su vaši i da vas predstavljaju u najboljem svetlu.
Mi tražimo uspešne ljude i organizacije.

sr_RSSerbian