Najbolji u Srbiji

PRIJAVA

Kako da budete najbolji u 2022?

Stranica prijave

Prijava je osnovni polazni ili početni dokument sa kojim se započinje proces.

Zahtev je dokument do 1000 reči i mora da sadrži, bez obzira na kategoriju za koju se prijavljuje, sledeće:

– Jasno definisanu viziju i ciljeve;

– Kreativan pristup, originalnost, različitost, jedinstvenost;

– Razvijen poslovni projekat/zadatak/slučaj, kojim se dokazuje da je inicijativa ili praksa ljudi/zaposlenih, usklađena sa prioritetima organizacije;

– Posvećenost napredovanju, višim ciljevima rada, višem nivou angažmana;

– Opipljivi dokazi o uticaju projekta/strategije, sa kvalitativno i kvantitativno merljivim rezultatima, efektivni i efikasni uticaj, posebno finansijski uticaj. Davanje prikaza pomoću brojčanih informacija, povratnih informacija, rezultatima i zaključcima studija slučaja itd.

– Za sve kategorije je neophodno uključiti i dokaze o uspehu, koji se može prikazati putem: troškova (tačan, približan, okviran), opseg (na koliki broj ljudi je imao uticaj), isplativost.

– Plan rada u narednom periodu, koji mora da sadrži korake koji će se preduzeti da bi se nastavilo sa uspešnim radom.

– Razlog, zašto zaslužuje da dobije priznanje i osvoji nagradu;

Prijava se podnosi u Majkrosoft Vordu (Microsoft Word), veličine fonta 12.

Uz Prijavu, biće dozvoljeno da se podnesu i prateći pomoćni dokumenti i materijali, koji mogu sadržati sav relevantan materijal sa kojim se potkrepljuju i dokazuju navodi zašto neko mora da bude priznat i nagrađen.

Obavezno pročitajte Saveti za prijavu

Popunite sva polja za prijavu.
sr_RSSerbian