Najbolji u Srbiji

Najbolji odgovor na Kovid-19

  • Home
  • Najbolji odgovor na Kovid-19

Dobrodošli među najbolje u Srbiji 2021 godine!

NAGRADA “NAJBOLJI U SRBIJI”

u kategoriji

NAJBOJI ODGOVOR NA KOVID-19

Nagrada je otvorena u čast pojedinca, timova i organizacije koji su proteklih meseci u 2021 godini hrabro (stručno i pre svega ljudski) radili na tome da zaposleni pre svega budu zdravi, zatim informisani i da ostanu radno angažovani.

Nagrada se dodeljuje za pojedinačni doprinos i za organizacioni.

Prijave (do 700 reči) u ovoj kategoriji moraju da sadrže informacije o pojedincima i/ili organizaciji o njihovim radnjama, akcijama, kampanjama, postupcima, metodama, rezultatima koje su pojedinci preduzeli, uradili, ostvarili tokom pandemije Kovid-19 i napisane do kraja februara 2021 godine.

Uz prijavu je moguće priložiti  dodatni materijal i informacije, dokaze i tako potkrepiti tvrdnje koje su iznete u nominaciji/nominacijama.

  • za pojedinačne nominacije

Nominacija lica iz organizacija koja su svojim radom dale najveći doprinos u očuvanju zdravlja, radnom angažovanju zaposlenih i stvaranju najboljih mogućih rezultata organizacije.

  • Organizaciona nominacija

Nominacije za najbolje, najbolje odgovare na pandemiju kako bi se osigurala dobrobit zaposlenih i zajednica. Nominacije za nagradu „NAJBOLJI U SRBIJI“ obuhvataju takođe Sektor/Odsek/Odeljenje/Tim za ljudske resurse.

NAPOMENA:

Ova kategorija je otvorena za nominaciju svima koji ispoštuju korake date za prijavu i nominaciju.

Svim članovima Komore menadžera ljudskih resursa Srbije koji imaju PRO i PREMIJUM status omogućiće se da glasaju za nominovane kandidate u ovoj kategoriji kao i besplatna prijava i učešće na svečanoj ceremoni dodele nagrada na dan menadžera ljudskih resursa Srbije 20 maja 2022.

Popunite sva polja za prijavu.

AKO VAM JE POTREBNA POMOĆ PIŠITE NAM NA: kontakt@najboljiusrbiji.rs

sr_RSSerbian