Najbolji u Srbiji

KATEGORIJE

  • Home
  • Kriterijumi i kategorije

KRITERIJUMI I KATEGORIJE NAJBOLJI U SRBIJI 2021

DODELE NAGRADE NAJBOLJI U SRBIJI 2021

Izbor najboljih ljudi, tima, sektora, departmenta, odeljenja, agencija i organizacija iz oblasti:

– Menadžment/Upravljanje ljudskim resursima;
– Menadžment/Upravljanje talentima;

Obuhvatiće organizacije  iz državnog, društvenog i privatnog sektora, koje u svom organizacionom poslovanju imaju sektor, department, odeljenje ili poziciju iz navedenih oblasti.

Komora menadžera ljudskih resursa Srbije je zakonski nosilac autorskog (AA za Srbiju broj 071/2019) i intelektualnog prava (ZZIS Republike Srbije  А-0015/2022) izbora najboljih ljudi, tima, agencija i organizacija iz oblasti – upravljanje ljudskim resursima, upravljanje talentima tj. menadžment ljudskih resursa i menadžment talenta.

IZDVOJENE KATEGORIJE

Najbolji menadžer ljudskih resursa

Ova nagrada prepoznaje najbolje direktore/menadžere ljudskih resursa u Srbiji. Otvorena je za svakog direktora ljudskih resursa koji je ostvario veliki uticaj na zaposlene i organizaciju.

Najbolji direktor

Ova nagrada je za direktora organizacije koji je najviše inspirisao, motivisao, stvorio bolje vrednosti i angažovanje za zaposlene.

Najbolji menadžer talenta

Nagrada je otvorena za menadžera koji je prepoznao, preuzeo odgovornost upravljanja i razvijao talente od prijema u organizaciju do penzionisanja.

Najbolja praksa

Nagrada u ovoj kategoriji se dodeljuje organizaciji sa najboljim praksama na radnom mestu, uvedenim i implementiranim sistemima, ponašanjima i orijentacijama koje neguju uspešnu kulturu poslovanja.

Najbolji odgovori na KOVID-19

Talenat predstavlja potencijal koji traži angažman da bi se manifestovao i pretvorio u rezultat koji se ogleda u radu od prijema do penzionisanja.

Zlatna nagrada

Nominacija svih nominacija koja organizaciju izdvaja kao jasan primer najbolje strategije upravljanja ljudima.

Kriterijumi i kategorije i dodele nagrade NAJBOLJI U SRBIJI 2021

Pojedinci i organizacije koji su dali najveći doprinos 2021 godine u upravljanju ljudima, koji su lideri u svojoj oblasti rada, biće predstavljeni na svečanoj ceremoniji NAJBOLJI U SRBIJI 2021, kao i tokom cele naredne godine na svim platformama Komore menadžera ljudskih resursa Srbije, kao i na društvenim mrežama.

sr_RSSerbian